flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 
 


УКРАЇНА

КОРОСТЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Н А К А З

 

03 квітня 2017 року                        м. Коростень                                           № 05/о

 

Про  затвердження Переліку відомостей, що становлять

службову інформацію та які можуть міститися в

в документах з організації діяльності Коростенського

міськрайонного суду Житомирської області

 

 Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI, постанови Кабінету Міністрів України № 736 від 19.10.2016 року «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію» та з метою вдосконалення діяльності з ведення роботи щодо доступу до інформації в Коростенському міськрайонному суді Житомирської області,

НАКАЗУЮ:

1.  Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися у документах з організації діяльності Коростенського міськрайонного суду Житомирської області (Додаток 1).

2.  Даний наказ довести до відома суддів та працівників апарату Коростенського міськрайонного суду Житомирської області.

3.  Головному спеціалісту із забезпечення зв’язків з засобами масової інформації (Захаровій І.В.) розмістити цей наказ на офіційному сайті Коростенського міськрайонного суду Житомирської області.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 29 березня 2013 року № 16/оПро  затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися в документах з організації діяльності Коростенського       міськрайонного суду Житомирської області”.

 

Голова  суду                                                                        В. П. Коренюк

 

 

                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                            наказом голови Коростенського

                                                                                            міськрайонного суду

                                                                                            Житомирської області

                                                                                             № 05/о  від 03.04.2017

 

 

Перелік

відомостей,що становлять службову інформацію та які можуть міститися в
документах з організації діяльності
Коростенського міськрайонного суду Житомирської області

           

1.  Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються Коростенському міськрайонному суду Житомирської області Верховним Судом України, вищими спеціалізованими судами, ДСА України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.

2.  Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

3.  Облікові відомості про судову справу,що вносяться до автоматизованої системи документообігу суду.

4.  Відомості, що можуть міститися в документах суду:

 - які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо);

- щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду (протоколи зборів суддів; протоколи оперативних нарад тощо);

- з організаційно-кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо);

- з адміністративно-господарських питань діяльності суду (окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);

- стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

- щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду;

- які містять матеріали службових розслідувань.

 5. Відомості, що можуть міститися в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.

6. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за Коростенським міськрайонним судом Житомирської області, в тому числі звіт "Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов'язаних".

7. Відомості, що можуть міститися в журналах обліку печаток і штампів суду,а також шаф, сейфів та ключів від них, де зберігаються документи та справи з грифом «ДСК».

8. Відомості, що містяться в наказах, розпорядженнях, дорученнях голови суду, керівника апарату суду та відомості щодо яких комісією з питань роботи із службовою інформацією прийнято рішення про віднесення їх до службової інформації.

9. Відомості, які містять інформацію:

-   про параметри настроювання апаратного обладнання та програмних засобів, що використані при побудові телекомунікаційних мереж;

-   інформацію про засоби електронно-обчислювальної та телекомунікаційної техніки,що використані при побудові інформаційно-телекомунікаційних і комп’ютерних мереж суду;

-   що розкриває номенклатуру, кількість та окремі характеристики технічних засобів, що використовуються в спеціальних телекомунікаційних системах суду.

10. Відомості, що становлять службову інформацію і можуть міститися в інших документах з організації діяльності суду, перелік яких визначається наказом голови суду.