flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Звертаємо увагу громадян, відвідувачів суду. 

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про судовий збір»:

            Сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі:

1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;

2) повернення заяви або скарги;

3) відмови у відкритті провадження у справі в суді першої інстанції, апеляційного та касаційного провадження у справі;

4) залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв’язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням);

5) закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв’язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях. 

  1. У випадках, установлених пунктом 1 частини першоїцієї статті, судовий збір повертається в розмірі переплаченої суми; в інших випадках, установлених частиною першоюцієї статті, - повністю. 
  1. У разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову. 
  1. У разі укладення мирової угоди, відмови від позову, визнання позову відповідачем на стадії перегляду рішення в апеляційному чи касаційному порядку суд у відповідній ухвалі у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення скаржнику (заявнику) з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого ним при поданні відповідної апеляційної чи касаційної скарги. 
  1. Повернення сплаченої суми судового збору здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної фінансової політики. 

Разом з тим, у разі сплати судового збору без подальшого звернення до суду (помилково сплачених коштів) їх повернення здійснюється відповідно до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 №787 за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету.

Отже, для того щоб повернути кошти, необхідно звернутися до суду із заявою про видачу подання на повернення помилково сплаченого судового збору.

Подання видається для подальшого пред’явлення його до органів Державної казначейської служби України. У разі повернення заяви та подання відповідними органами Державної казначейської служби України заявникам без виконання бажано отримати письмову відповідь із зазначенням причин відмови у прийнятті подання і заяви до виконання.

                                                                                                                                                                                         ЗРАЗОК

 

Голові Коростенського міськрайонного суду Житомирської  області

Волковій Н.Я.

 

                                                                                            11500, Житомирська область, м. Коростень,

                                       вул. Сосновського, 38

 

                                            _____________________________________ (П.І.Б. заявника)

             

                                           _____________________________________ (адреса заявника)

 

 

                                                                                                                                             ЗАЯВА

 

 ___________ мною було сплачено судовий збір у розмірі ______________________ (дата сплати) (сума судового збору) на р/р UA 388999980313131206000006006, Отримувач –Коростен. УК/22030101 , ЄДРПОУ - 37909251 , МФО -899998 , Код класифікації доходів бюджету 22030101, призначення платежу – судовий збір за ___________________________________________, (чиїм позовом/заявою) що підтверджується квитанцією №__________________ від ________.

 

 Оскільки після сплати вищевказаного судового збору я не звертався(-лася) до Коростенського міськрайонного суду Житомирської області із позовом чи іншою заявою, за подання яких передбачено сплату судового збору, відповідно до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 №787, прошу: підготувати подання до органу Державної казначейської служби України про повернення коштів помилково сплаченого судового збору в сумі _____________________ ____________________________________________________________________________, які були сплачені мною згідно з квитанцією №________________ від ___________.

 

Подання про повернення коштів помилково сплаченого судового збору прошу видати на руки/надіслати поштою на адресу_______________________________________ __________________________________________________________________________

 

Додатки: 1. Завірена копія паспорта та ідентифікаційного номеру.

  1. Оригінал квитанції про сплату судового збору №_____________ від ________. «__» ____________ 20__ року ____________ __________________________

 

 

 

________  (дата)    ______________    (підпис)   ____________(Прізвище та ініціали заявника)