flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду на веб-сторінках судів

 

                                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                                                                                     рішенням зборів суддів        Коростенського міськрайонного суду

                                                                                                                                                     Житомирської області

                                                                                                                                                     протокол № 7 від 16 жовтня 2020 року

 

 

 

Засади використання автоматизованої системи документообігу   Коростенського міськрайонного суду Житомирської області

 

 

І. Загальні положення

 

1.1. Засади використання автоматизованої системи документообігу Коростенського міськрайонного суду Житомирської області (далі - АСДС) розроблено та затверджено на виконання вимог Положення про автоматизовану систему документообігу, яке затверджене рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року в редакції від 15 вересня 2016 року (далі Положення).

1.2. Засадами АСДС врегульовано окремі питання, які стосуються порядку функціонування автоматизованої системи документообігу Коростенського міськрайонного суду Житомирської області, віднесені до компетенції зборів суддів відповідно до вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та прямо не визначені Положенням.

1.3 Засади використання автоматизованої системи документообігу суду вносяться до автоматизованої системи та оприлюднюються на офіційному сайті суду не пізніше наступного робочого дня, що настає після проведення зборів суддів Коростенського міськрайонного суду Житомирської області.

 

 

IІ. Функціональні обовязки, права користувачів автоматизованої системи

 

2.1. Функціональні обов’язки, права користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї в суді визначаються на підставі наказів керівника апарату суду.

2.2. Електронні примірники наказів керівника апарату суду щодо визначення функціональних обов'язків, прав користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після їх підписання.

2.3. Користувачі автоматизованої системи відповідно до їх прав вносять до бази даних автоматизованої системи передбачену Положенням інформацію та згідно із законодавством несуть відповідальність за її достовірність.

 

 

 

ІІІ. Особливості функціонування автоматизованої системи в суді

 

3.1. З метою забезпечення своєчасного розподілу судових справ та матеріалів між суддями до реєстраційної картки вносяться відомості у такому обсязі, що дають змогу однозначно ідентифікувати справу серед інших справ.

3.2. Внесення змін, видалення реєстраційних даних щодо конкретної судової справи, що були використанні під час її розподілу, не допускається, крім виправлення технічних помилок та описок тощо. Зміни та видалення реєстраційних даних фіксуються автоматизованою системою автоматично.

3.3. Наявність технічних помилок та описок, що не впливають та не можуть вплинути на результати автоматичного розподілу справ між суддями, не є підставами для відводу, а виявлення таких помилок тягне їх усунення.

 

 

ІV. Розподіл справ і матеріалів

 

4.1. Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється в суді в день їх реєстрації між усіма суддями, але не пізніше закінчення робочого часу, крім справ щодо неповнолітніх та справ, що розглядаються слідчими суддями, які визначені зборами суддів.

4.2. У особливих випадках, коли з об’єктивних причин не може бути здійснено розподіл справи в день її реєстрації, такий розподіл здійснюється не пізніше наступного робочого дня.

Розподіл між суддями матеріалів (судових справ, клопотань), які надходять за 2 (дві) години перед закінченням робочого часу, визначеного у Коростенському міськрайонному суді Житомирської області,  здійснюється наступного робочого дня, крім справ та матеріалів, які підлягають негайному (невідкладному) розгляду (клопотань слідчого, прокурора про накладення арешту на майно, про застосування або зміну запобіжного заходу, про обшук, про дозвіл на затримання, про здійснення приводу) на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ.

4.3. Для додержання принципів черговості та рівномірного навантаження, суддям, які відбувають у заплановану чергову відпустку більше 14 днів  помітка в автоматизованій системі про відключення судді від участі в авторозподілі справ, матеріалів та проваджень проводиться за 7 (сім) днів до дня відпустки (рішення зборів суддів за протоколом від 4 червня 2020 року № 5).

4.4. Відмова судді від отримання розподіленої в установленому порядку судової справи не допускається.

 

 

  1. V. Особливості розподілу справ в окремих випадках

 

 5.1. У разі, коли суддя (судді) внаслідок певних обставин (тимчасова непрацездатність; відрядження; інші обставини, що виникли раптово, не могли бути вчасно передбаченими та не можуть бути усунуті самим суддею) не може вчинити необхідні для розгляду справи процесуальні дії у передбачений законом строк, відповідне подання (клопотання), подане учасником судового розгляду під час тимчасової відсутності головуючого судді, яке підлягає негайному (невідкладному) розгляду, може бути передано для розгляду іншому судді в порядку автоматизованого розподілу справи між суддями. В подальшому, після розгляду відповідного подання (клопотання), такі матеріали передаються для приєднання до матеріалів справи (провадження), в якій необхідно було вчинення процесуальних дій у передбачений законом строк.

5.2. За вищевказаних обставин повторний автоматизований розподіл судового провадження не здійснюється.

 

5.3. Передача судової справи раніше визначеному судді.

5.3.1. Раніше визначеному в судовій справі головуючому судді передаються:

1) клопотання (подання), які надійшли у межах одного кримінального провадження (за номером ЄДРДР);

2) судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття, припинення провадження) та ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи;

3) заяви або клопотання, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення, повернення судового збору;

4) судові справи про перегляд заочного рішення;

5) заяви та клопотання з процесуальних питань, пов'язаних з виконанням судових рішень, подані до суду, що розглядав справу;

6) матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України;

7) зустрічні позови та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження;

8) заяви про відновлення втраченого судового провадження;

9) заяви про забезпечення позову, доказів, поданих після подання позовної заяви;

10) заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами за виключенням випадків, визначених законом.

5.3.2. У разі тимчасової відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого - судді у випадках, передбачених підпунктом 5.3.1 пункту 5.3 цих Засад, такі судові справи та матеріали підлягають автоматизованому розподілу, крім справ про ухвалення додаткового судового рішення, роз'яснення судового рішення, про перегляд заочного рішення, заяв про визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню, які передаються раніше визначеному у судовій справі головуючому судді в перший робочий день після спливу часу тимчасової відсутності судді.

 

 

 

5.4. Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями

 

5.4.1 Повторний автоматизований розподіл судових справ у визначених законодавством випадках (неправильне налаштування табеля робочих днів суддів, недопустимість повторної участі судді в розгляді судової справи, у тому числі повторної участі судді в кримінальному провадженні, якщо він брав участь в цьому ж провадженні під час досудового розслідування, відсутність допуску або дозволу до роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, припинення повноважень (закінчення п’ятирічного строку призначення судді вперше, досягнення 65-річного віку тощо) здійснюється за письмовим розпорядженням, прийнятим керівником апарату суду (особою, яка виконує його обов'язки) на підставі звернення головуючого судді або секретаря канцелярії суду. Електронний примірник розпорядження вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання. 

5.4.2. У разі входження до складу колегії суду суддів, які перебувають у родинних чи сімейних відносинах, заміна судді-члена колегії здійснюється автоматизованою системою на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату суду (або уповноваженої ним особи) на виконання службової записки головуючого судді у справі. 

 

 

  1. VI. Особливості реєстрації та розподілу судових справ, які підлягають реєстрації та/або розгляду в неробочий час

 

6.1. У неробочі дні (вихідні, святкові) – справи, які підлягають розгляду суддями, слідчими суддями, реєструються та розподіляються відповідно до графіку  чергувань, встановленого наказом голови суду (виконуючого обов’язки голови суду).

6.2. Автоматизований розподіл справ, які підлягають реєстрації та/або розгляду в неробочі дні слідчими суддями, чергування в які слідчими суддями не здійснюється, проводиться в день їх надходження відповідно до наказу голови суду (виконуючого обов’язки голови суду).

 

 

VII. Коефіцієнт форми участі у розгляді

 

7.1. Автоматизований розподіл справ і матеріалів здійснюється з врахуванням розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи, днів, у які не розподіляються щодо конкретного судді судові справи (рішення зборів суддів за протоколом від   16 січня 2020 року № 1) та без врахування зайняття суддями адміністративних посад, виконання інших обов’язків.

7.2. У разі необхідності зміни коефіцієнту розгляду справ на суддів, які обіймають адміністративні посади, з цього приводу зборами суддів приймається окреме рішення.

 

 

VIII. Прикінцеві та перехідні положення.

 

8.1. Ці Засади набирають чинності з наступного дня після їх затвердження зборами суддів Коростенського міськрайонного суду Житомирської області.

8.2. Рішення зборів суддів щодо регулювання відносин, пов’язаних із функціонуванням автоматизованої системи документообігу суду та редакції Засад використання автоматизованої системи документообігу суду, що діяли до набрання чинності цих засад, втрачають свою силу з моменту набрання чинності цими Засадами.

8.3. Рішення зборів суддів з питань, пов`язаних із функціонуванням автоматизованої системи документообігу суду, прийняті після набрання чинності цих Засад, включаються до засад.

Застосування рішень зборів суддів, що не мають наслідком внесення змін до цих Засад, під час реєстрації та розподілу судових справ та матеріалів не допускається.