flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Якщо Ви йдете до суду, слід пам’ятати, що Ви йдете до органу правосуддя та повинні знати:

 ЯК ЗВЕРНУТИСЯ ДО СУДУ?

Позовну заяву, скаргу, клопотання чи будь-який інший документ Ви можете подати до суду:

 ПОШТОЮ

Надсилайте документи як цінний лист із описом вкладення або рекомендований лист. Зберігайте документ, який отримаєте на пошті, що підтверджує відправлення документів.

   ПАМ’ЯТАЙТЕ! Днем вчинення відповідної дії вважається день подачі документа на пошту, який визначається за поштовим штемпелем, а не день надходження листа до суду.

 ВЛАСНОРУЧНО ЧЕРЕЗ КАНЦЕЛЯРІЮ СУДУ

 Ви можете передати документи упродовж робочого часу працівнику канцелярії, який приймає вхідну кореспонденцію та її реєструє.

 Візьміть з собою копію документа, який подаєте і попросіть працівника апарату суду поставити на ньому штамп із датою одержання.

 УВАГА! суд не бере до розгляду анонімні звернення. Якщо Ви подаєте певне звернення в рамках справи, у якій відкрито провадження, на початку документа доцільно вказувати реєстраційний номер справи, що дасть можливість оперативно передати звернення до відповідного судді.

 З МЕТОЮ БЕЗПЕКИ ЗАБОРОНЕНО:

   приносити до суду вибухові, інші небезпечні речовини;

   розпивати у приміщенні суду алкогольні напої;

   палити, якщо для цього не відведено спеціального місця;

   перебувати у стані сп’яніння.

 ПРО ЩО СЛІД ПАМ’ЯТАТИ ПІД ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ У ПРИМІЩЕННІ СУДУ?

  В приміщенні суду перевести мобільний телефон у режим безшумного дзвінка.

  Під час судового засідання краще телефон вимкнути повністю, оскільки ним користуватися не можна.

  Поводитись спокійно і стримано.

  Ввічливо ставитись до суддів, працівників апарату суду, інших відвідувачів суду, а також Ваших опонентів.

 Уникати надмірних емоційних проявів (гніву, голосного сміху, плачу, крику тощо).

 ПАМ’ЯТАЙТЕ, в суді працюють дві категорії фахівців: судді та працівники апарату суду. Суддям забороняється зустрічатися і спілкуватися з однією із сторін чи її адвокатом за відсутності іншої сторони чи її представника. Суддя не може коментувати факти справи, яку він розглядає. тому не шукайте зустрічі з суддею в кабінеті чи коридорі. Допомогу в організаційних питаннях роботи суду Вам мають надати працівники апарату суду. Звертайтеся до них.

 ЯК ПОВОДИТИ СЕБЕ ПІД ЧАС СЛУХАННЯ СПРАВИ?

Заходити до зали судового засідання після запрошення судового розпорядника або секретаря судового засідання.

Встати при вході судді або колегії суддів до зали судового засідання та підводитися кожен раз, коли до Вас звертається суддя, стоячи відповідати на запитання чи їх задавати.

Звертатися до судді словами „Ваша честь”.

Ввічливо звертатися до учасників процесу (наприклад, використовуючи слова „пане...”, „пані...”, „шановний...”, „шановна ...”).

Не перебивати суд та учасників процесу, якщо Ви хочете, щоб Вам надали слово – підніміть руку.

Коли Вам вкрай потрібно вийти із зали судового засідання, Ви можете заявити клопотання про призначення перерви у судовому засіданні.

 Не сперечатися із судом.

Передавати судді документи та інші матеріали, що стосуються справи через судового розпорядника чи секретаря судового засідання.

➜Відповідати на питання правдиво, лаконічно, зрозуміло та голосно, щоб могли почути усі присутні у залі судового засідання.

 ЯКІ НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПОВЕДІНКИ В СУДІ?

 Попередження: за порушення правил поведінки у судовому засіданні.

 Видалення порушника із зали: за порушення порядку після того, як суд виніс попередження.

 Штраф.

 

 

ЯК ОЗНАЙОМИТИСЯ З МАТЕРІАЛАМИ ЧИ ЗВУКОЗАПИСОМ ПРОЦЕСУ?

Порядок видачі справ для ознайомлення та копій процесуальних документів пунктом 13.1 Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженій Наказом Державної судової адміністрації України 17 грудня 2013 року № 173. В якій йдеться про те, що:

Справи, у тому числі ті, що перебувають в архіві суду, видаються для ознайомлення працівниками апарату суду за письмовою заявою на підставі резолюції судді (судді-доповідача), у провадженні якого перебуває справа, а у разі його відсутності - голови суду, його заступника або секретаря судової палати.

Справи для ознайомлення видаються у разі відсутності об'єктивних причин, що унеможливлюють ознайомлення, особам, які брали участь у справі, а також особам, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права та обов'язки (після пред'явлення документа, що посвідчує особу та повноваження відповідно до чинного законодавства).                                   

Ознайомлення з матеріалами справи здійснюється виключно в приміщенні суду в установленому відповідно до розпорядження керівництва суду місці та в присутності працівника апарату суду протягом усього робочого часу суду. Заявник під час одержання справи для ознайомлення та після ознайомлення з матеріалами справи проставляє відмітки із зазначенням дати, часу видачі та повернення справи після ознайомлення в журналі обліку заяв про надання доступу до матеріалів судових справ та судових рішень та на своїй заяві про видачу справи для ознайомлення, яка долучається до її матеріалів.

           При поверненні справи після ознайомлення працівник апарату суду, який видавав справу, повинен ретельно перевірити наявність у справі всіх документів, зазначити на заяві про видачу справи для ознайомлення про її отримання із зазначенням підпису, дати та часу отримання. У разі виявлення нестачі документів, аркушів, їх пошкодження складається акт у двох примірниках, один з яких за резолюцією судді ( судді - доповідача) долучається до матеріалів справи, інший передається голові суду для вжиття відповідних аходів.                                                                   

 

 

          Повне чи часткове відтворення технічного запису судового засідання здійснюється на вимогу особи, яка бере участь у справі, або за ініціативою суду.

         На клопотання особи, яка бере участь у справі, за розпорядженням головуючого може бути здійснено повне або часткове роздрукування технічного запису судового засідання. Особа, яка бере участь у справі, має право отримати копію інформації з носія, на який здійснювався технічний запис судового засідання.

       Розмір судового збору за роздрукування та видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання встановлюється законом.

 

 

                  

 

 Після повернення справ із суду апеляційної чи касаційної інстанції копії судових рішень цих судів видаються судом першої інстанції.