flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Як ознайомитися із матеріалами справи

Згідно п. 13.1 Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді АРК та ВССУ, затвердженої наказом ДСА України 17.12.13 року №173 (набрала чинності 01.01.14 року) справи (матеріали кримінального провадження) видаються для ознайомлення апаратом суду за резолюцією голови суду, судді (судді-доповідача), секретаря відповідної судової палати на підставі письмової вимоги (заяви) таким особам:

- прокуророві, який має право на участь у розгляді справи, – після пред’явлення службового посвідчення;

- адвокатам, які беруть участь у розгляді справ (після пред'явлення документа, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги, зокрема: посвідчення адвоката, договору про надання правової допомоги; довіреності; ордера; доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги);

- іншим учасникам кримінального провадження, адміністративного або цивільного процесу, а також особам, які не брали участі в справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов'язки (після пред'явлення документа, що посвідчує особу: паспорта, службового посвідчення, пенсійного посвідчення тощо, та в необхідних випадках   – доручення представника).

Ознайомлення із матеріалами справи (кримінального провадження) проводиться виключно у приміщенні суду та у присутності працівника апарату суду.

Факт ознайомлення із матеріалами справи (кримінального провадження) фіксується працівником апарату суду в журналі видачі судових справ шляхом вчинення запису про те, хто і коли ознайомлювався зі справою (матеріалами кримінального провадження).

Згідно п.13.2. особи, зазначені у пункті 13.1 Інструкції, мають право знайомитися з матеріалами цивільних, адміністративних, кримінальних проваджень і справ про адміністративні правопорушення протягом усього робочого дня апарату суду.

Згідно п.13.3. особа, яка одержує справу (матеріали кримінального провадження) для ознайомлення, розписується у журналі видачі справ (матеріалів кримінального провадження) для ознайомлення, де зазначаються дата, година видачі.

Після ознайомлення з матеріалами справи особа робить відмітку на заяві про надання справи для ознайомлення, яка долучається до матеріалів справи.

Для того, щоб ознайомитись з матеріалами справи необхідно звернутися до загальної канцелярії суду (1 поверх, каб. 2) з письмовою заявою.

Помічник судді, секретар судового засідання, секретар суду повідомляє особу, що подала заяву, про дату та час коли справа може бути надана для ознайомлення. Ознайомлення зі справою відбувається у присутності судового розпорядника.

 

                                          Коростенському міськрайонному суду Житомирської області

                                          ____________________________

                                         (прізвище, ім’я, по батькові)

                                         ____________________________

                                         (адреса проживання)

ЗАЯВА

Прошу надати дозвіл для ознайомлення з матеріалами цивільної справи №____________________________________________________________________________­­­___  за позовом________________________________________________________________ до __________________________________________________________________________________ про ______________________________________________________________________________.

 

 «___»________20__ р.                                                   підпис

 

 

 

    Коростенському міськрайонному суду Житомирської області

                                          ____________________________

                                         (прізвище, ім’я, по батькові)

                                         ____________________________

                                         (адреса проживання)

ЗАЯВА

Прошу надати дозвіл для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи (кримінального провадження) _____________________________________________________  по обвинуваченню________________________________________________________________ за  ст.____________________________________КК України.

 

 «___»________20__ р.                                                   підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

    Коростенському міськрайонному суду Житомирської області

                                          ____________________________

                                         (прізвище, ім’я, по батькові)

                                         ____________________________

                                         (адреса проживання)

ЗАЯВА

Прошу надати дозвіл для ознайомлення з матеріалами справи про адміністративне правопорушення _____________________________________________________  за ст.____________________________________КУпАП.

 

 «___»________20__ р.                                                   підпис