flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ Коростенського міськрайонного суду

29 грудня 2017, 09:45

                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом голови Коростенського міськрайонного суду Житомирської області

             від 27.12.2017 року № 20/о                                                                                                          

КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ 

Коростенського міськрайонного суду

Житомирської області
на 2018-2020 р.р.

 

Зміст

 1. Вступ
 2. 2. Аналіз стану комунікаційної діяльності суду
 3. 3.Наявність ресурсів для здійснення комунікацій і проблем,які потребують вирішення
 4. 4.  Стан зв'язків суду з громадськістю
 5. Мета і основні цілі комунікаційної стратегії
 6. Цільові аудиторії суду

7.Форми і засоби комунікації з цільовими аудиторіями.

 1. План комунікаційних заходів суду 2018-2020 р.р. (внутрішня і зовнішня комунікація)
 2. Очікування та критерії оцінки комунікаційної діяльності.

 

 1. Вступ

Комунікаційна стратегія  Коростенського міськрайонного суду Житомирської області є основним документом для здійснення зовнішньої та внутрішньої комунікації на регіональному рівні, яка включає в себе чіткий план дій,  покликаних надати об’єктивну інформацію про діяльність суду і суддів, налагодити постійний зацікавлений діалог з суспільством в інтересах  забезпечення незалежності судової влади, гарантування законності та правопорядку, здійснення об’єктивного і неупередженого правосуддя.

Законодавчим підґрунтям  розробки комунікаційної стратегії Коростенського міськрайонного суду Житомирської області є  Конституція України, Кодекс суддівської етики, Закон України “Про судоустрій та статус суддів”,  Закон України “Про доступ до публічної інформації”,   План заходів щодо підвищення рівня правових знань громадян про судові процедури, функціонування судової системи та порядок захисту своїх прав і охоронюваних законом інтересів,схвалених рішенням ХІ з'їзду суддів України від 22.02.2013 р., Концепція комунікації  судової влади України, підготовлена у  відповідності до Мадридських принципів щодо зв'язку між засобами масової інформації  та суддівською незалежністю.

Головна  мета комунікаційної стратегії суду – створити позитивний імідж про діяльність суду  та сприяти співпраці між судом, ЗМІ,  громадянами, громадськими організаціями та суспільством в цілому.

Пріоритетними завданнями комунікаційної стратегії суду є: забезпечення прозорості діяльності суду, підвищення його авторитету в суспільстві, а також престижу роботи в суді.

 

 1. Аналіз стану комунікаційної діяльності суду

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області має певний досвід здійснення внутрішньої і зовнішньої комунікаційної діяльності. Це стало можливим завдяки впровадженню сучасних інформаційних технологій, ведення внутрішнього документообігу, управління апаратом суду та донесення інформації про діяльність суду до широкого кола громадськості.

Функції забезпечення комунікаційної діяльності суду покладено відповідно до посадової інструкції на головного спеціаліста з забезпечення зв"язків із ЗМІ – прес-секретаря суду.

 Метою діяльності управління інформаційного забезпечення є інформування суспільства про діяльність Коростенського міськрайонного суду шляхом оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті суду kmm.if.court.gov.ua.

 Прес-служба суду виконує функції забезпечення зв’язків із громадянами та ЗМІ, що поступово набувають системного характеру. Щоденно здійснюється моніторинг висвітлення діяльності суду в ЗМІ. На офіційному веб-сайті оприлюднюється інформація про заходи, які проводить суд, а також ті, в яких беруть участь судді та працівники апарату. Прес-служба опрацьовує в установленому порядку запити та звернення представників ЗМІ, забезпечує підготовку і поширення матеріалів про діяльність суду у ЗМІ, направляє у відповідні видання офіційні заяви, спростування, роз’яснення у зв’язку з публікаціями про діяльність суду.

Результатами комунікаційної діяльності суду є проведення конференцій, круглих столів, участь суддів у тематичних лекціях, семінарах, інформування громадськості про діяльність суду на офіційному веб-порталі «Судова влада України» та акаунту в Facebook.

 У приміщенні суду розміщено інформаційні стенди, на яких подається інформація для відвідувачів суду. За їх допомогою відвідувачі мають можливість ознайомитися з списками справ, призначених до розгляду, зразками документів, ставками судового збору, платіжними реквізитами, графіком особистого прийому громадян керівництвом суду.

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області прагне відкритості своєї роботи, веде планову та системну комунікаційну діяльність у таких напрямках:

Внутрішній напрямок включає в себе  роботу з суддями та працівниками апарату суду щодо вдосконалення їх професійних та комунікативних навиків, облаштування приміщення суду з метою забезпечення його інформаційної насиченості, підвищення комфортності для  відвідувачів і роботи працівників суду.

Зовнішній напрямок – це інформування суспільства про роботу суду, налагодження зацікавленого діалогу з громадськістю та ЗМІ, залучення науковців до обговорення проблем судочинства, залучення студентів та молодих фахівців до проходження практики та стажування у суді.

Планування комунікаційних заходів здійснюється з урахуванням результатів опитування громадян, яке буде проведено серед відвідувачів суду, щодо оцінки якості роботи Коростенського міськрайонного суду Житомирської області та шляхів вирішення проблем, що виникають при відвідуванні суду.

 1. 3. Ресурси для здійснення комунікації і проблеми, які потребують вирішення

Актуальним питанням діяльності  суду  залишається забезпечення суддів і працівників апарату суду належними умовами праці  та відповідними приміщеннями для здійснення правосуддя, а також громадян із обмеженими фізичними  можливостями і відвідувачів вільним, безперешкодним доступом до приміщень суду.

Поганий стан приміщень ускладнює роботу суддів і не сприяє позитивному сприйнятті суду його відвідувачами. На даний час будівля суду перебуває на стадії капітального ремонту

У суді потрібно вирішити питання про обладнання міні прес-центру. Прес-конференції, зустрічі з представниками ЗМІ, які проводяться у робочих кабінетах або випадкових приміщеннях, не сприяють формуванню позитивного іміджу суду, його впізнаваності, створюють проблеми у спілкуванні з журналістами.

Не сприяє  налагодженню постійного діалогу суду  з громадськістю і низький рівень загальної правової культури населення. Тому при визначенні стану здійснення правосуддя необхідно враховувати не тільки статистичні дані щодо навантаження та обсягу роботи суддів та працівників суду, а й реальні потреби громадян, які звертаються до суду  і хочуть реалізувати своє право на судовий захист ефективно й у визначені законом строки. Це є однією з причин невідповідних запитів до працівників суду, недовіри до діяльності суду, масових одноразових звернень до суду (соціальні виплати), що створюють дискомфортні умови перебування у приміщенні як самих громадян, так і працівників суду. Як наслідок – формується негативне ставлення до суду загалом.

 

 1. Стан зв'язків суду з громадськістю

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області має епізодичну співпрацю з місцевими представниками ЗМІ, забезпечення якої входить до повноважень прес-секретаря. Важливою метою комунікаційної стратегії суду є налагодження співпраці з місцевими газетами. В перспективі передбачається ведення спеціальної рубрики суду в одному із місцевих ЗМІ, де б висвітлювалися  питання організації роботи суду, правової просвіти, розгляду справ, які викликають суспільний резонанс, тощо.

Окрім того, суд епізодично веде інформаційно-просвітницьку роботу з школярами.

Важливим напрямком роботи із громадськістю є організація круглих столів та конференцій за для обговорення найактуальніших проблем .

 

 

 1. 5.Мета і основні цілі комунікаційної стратегії

Мета комунікаційної стратегії Коростенського міськрайонного суду Житомирської області – формування довіри громадян до системи судочинства в Україні через довіру до роботи суду як ланки системи і, загалом, підвищення авторитету судової влади в суспільстві.

Основні цілі комунікаційної стратегії:

- забезпечення прозорості діяльності судової влади, підвищення рівня її авторитету і довіри громадян до правосуддя загалом;

- переконання широкої громадськості щодо важливості їх підтримки діяльності суддів у здійсненні об’єктивного, безстороннього неупередженого та справедливого правосуддя;

- підтримка стосунків між членами суддівського корпусу, сприяння в обміні інформацією між ними та організації спільної комунікаційної діяльності за межами судової влади;

- підвищення рівня судді та працівника апарату суду в суспільстві;

- покращення відносин зі ЗМІ, лідерами громадської думки, громадськими організаціями, органами державної влади і місцевого самоврядування в інтересах побудови правової держави;

- підвищення рівня правової освіти населення, інформування громадян про шляхи забезпечення їх конституційних прав та необхідність дотримання ними конституційних обов’язків;

- підвищення престижу роботи в суді, профорієнтація молоді.

 

 1. Цільова аудиторія комунікаційної діяльності суду

Відповідно до цілей та актуальних проблем Коростенського міськрайонного суду Житомирської області, цільовими аудиторіями є:

внутрішні:

- професійні судді;

- працівники суду.

 

зовнішні:

     - громадяни, які часто звертаються до суду: (громадяни, які мають статус « діти війни», ліквідатори Чорнобильської аварії, учасники АТО та ін.);

- відвідувачі суду;

- професійні організації, інтереси яких вирішуються у судовому порядку, наприклад, представники малого та середнього бізнесу;

- правозахисні організації;

- посадові особи виконавчої влади;

- посадові особи місцевих органів влади;

- школярі загальноосвітніх шкіл та інтернатів;

- працівники ЗМІ.

 

 1. Форми і засоби комунікації (канали зв'язків) з цільовими аудиторіями

Аналізуючи вибір каналів зв'язку із цільовою  аудиторією необхідно обов'язково враховувати специфіку кожної окремої групи.

Найбільш численною та різноманітною є група громадян, отже, для неї краще обрати канали, які є більш масовими, доступними широкому загалу.

 

Канали зв'язків із громадськістю:

1) проведення опитування громадської думки;

2) надання інформації через веб-сайт суду, акаунту у Facebook;

3) розміщення інформації на інформаційних стендах у приміщенні суду;

4) надання інформації запитувачам;

5) проведення «Днів відкритих дверей»;

6) анкетування, дослідження громадської думки.

Під час визначення каналів комунікації із представниками ЗМІ необхідно враховувати, що ця група є більш вузькою та спеціалізованою.

 

 Каналами комунікації зі ЗМІ може бути:

1) проведення семінарів, круглих столів, брифінгів, конференцій;

2) надання інформації через веб-сайт суду; акаунту у Facebook;

3)розсилання інформації про діяльність суду безпосередньо у ЗМІ;

4) організація інтерв'ю з керівництвом.

Обираючи засоби зв’язку зі школярами, студентами-практикантами слід звернути увагу, що основною ідеєю співпраці з цією групою є популяризація роботи в суді з метою формування майбутнього високопрофесійного персоналу. Добір засобів комунікації необхідно здійснювати з наданням переваги таким освітнім заходам:

1)      зустрічі, обговорення тем, безпосередньо пов’язаних із діяльністю суду;

2)      залучення школярів до заходів, що проводяться в суді;

3)        проходження студентами вищих навчальних закладів України практики у суді;

4)      сприяння організації проходження практики студентами юридичних спеціалізацій у суді.

 

 Каналами комунікації із  представниками суб'єктів владних повноважень можуть бути:

1) надання інформації через веб-сайт суду та акаунту у Facebook;

2) участь у спільних нарадах, зустрічах, тощо.

3) обмін інформацією шляхом  офіційного листування.

 

 

 

 

 

     

 1. 8. План комунікаційних заходівКоростенського міськрайонного  суду на 2018-2020р.р.  (внутрішня і зовнішня комунікація)

 

Назва заходу

Цільова  аудиторія на яку направлений захід

Орієнтована дата проведення

Очікуваний результат

Примітка

Внутрішня комунікація

1.

Налагодження системи оперативного обміну інформацією працівників суду з професійних та інших питань діяльності суду та судової системи загалом

Судді та працівники апарату суду

Постійно

Налагодження ефективної комунікаційної взаємодії, вироблення спільних позицій з питань діяльності суду

відповідальна– Янкова Ю.Д.

2.

Проведення тренінгу спілкування зі ЗМІ

Судді та працівники апарату суду

Двічи на рік

Формування навичок спілкування зі ЗМІ

відповідальна– Захарова І.В.

 

 

3

Організація і проведення навчання з охороною суду

Охорона суду

Двічи на рік

Формування навичок спілкування з відвідувачами та ЗМІ

відповідальна– Захарова І.В.

 

 

4

Тренінг «Мовленнєві навички» для працівників апарату та суддів

 Судді та працівники апарату суду

В міру необхідності

Підвищення рівня мовної культури

відповідальна– Захарова І.В.

Зовнішня комунікація

5

Проведення конференцій, круглих столів, виробничих нарад

Судді та працівники суду, громадськість, представники ЗМІ, адвокати, органи державної влади

В міру необхідності

Підвищення довіри громадянсього суспільства до суду, відкритості у його роботі

відповідальна– Захарова І.В.

6

Оновлення інформації всіх розділів інтернет-сторінки суду на офіційному веб-порталі «Судова влада України»

Громадяни, відвідувачі суду, представники ЗМІ, громадські організації і цільові групи, по відношенню до яких здійснюється просвітницька робота, представники органів державної влади і місцевого самоврядування, всі охочі

Постійно

Оперативне отримання довідкової інформації про діяльність суду

відповідальний– Зирзін В.В.

7

Оновлення інформаційних стендів у приміщенні суду

Громадяни, відвідувачі суду, представники ЗМІ, громадські організації і цільові групи, представники органів державної влади і місцевого самоврядування, всі бажаючі

Протягом року

Оперативне отримання довідкової інформації про діяльність суду

відповідальна – Грищенко М.М.

 

8

Участь суддів, судді-спікера, прес-секретаря у випусках місцевого радіо і телебачення

Цільові групи

В міру необхідності

Інформування про роботу суду. Підвищення авторитету суду, підвищення рівня довіри громадян до роботи суду

відповідальна – Захарова І.В.

9

Моніторинг матеріалів у ЗМІ, які стосуються діяльності суду, за необхідності – організація оперативного реагування на них

Цільові аудиторії

 Постійно

Оперативне реагування покращує сприймання громадянами роботи суду, підвищує довіру до роботи суду

відповідальна– Захарова І.В.

10

Організація виступів, інтерв’ю керівництва суду, суддів, судді-спікера, прес-екретаря з актуальних питань

Громадяни регіону, у випадку конкретного питання –відповідні цільові групи

В міру необхідності

Презентація суду як відкритої установи, висвітлення окремих питань судочинства та роботи суду

відповідальна– Захарова І.В.

11.

Проведення "Дня відкритих дверей"

Цільові аудиторії

Один раз на рік

Забезпечення довіри населення до суду

відповідальні –Захарова І.В., Грищенко М.М., Янкова Ю.Д.

12.

Висвітлення у ЗМІ заходів, які проводяться в суді

Громадяни регіону, громадські організації, молодь, інші цільові аудиторії

Постійно

Підвищення обізнаності про діяльність суду

відповідальна– Захарова І.В.

13.

Підтримка інформаційних ресурсів – розділів на сайті, акаунту у Facebook

Громадськість

Постійно

Висвітлення інформації щодо діяльності суду

відповідальна– Захарова І.В.

14.

Співпраця з регіональним ЗМІ з висвітлення судової тематики

Журналісти

Постійно

Забезпечення доброзичливих стосунків та розуміння між судом та ЗМІ

відповідальна– Захарова І.В.

15

Проходження студентами вищих навчальних закладів України практики в суді

Студенти юридичних спеціальностей

На постійній основі

Популяризація роботи в суді, підвищення рівня професії юриста

Відповідальний – Слововець І.І.

16

 

Проведення опитування 

Відвідувачі суду

Двічи на рік

Налагодження ефективної комунікації

відповідальна– Захарова І.В.

             

 

 

 1. Очікування та критерії оцінки комунікаційної діяльності:

         Комунікаційна стратегія Коростенського міськрайонного суду Житомирської області впроваджується з метою покращення зв’язків із громадськістю, встановлення змістовного та постійного діалогу із суспільством.

         За результатами реалізації Комунікаційної стратегії очікується зростання рівня довіри громадян до судів, підвищення авторитету суду шляхом поліпшення правової обізнаності населення про порядок захисту їхніх прав та інтересів у судах.

Громадяни мають сприймати суди як установи, що покликані захищати їх права. Звертаючись до суду, кожен громадянин має очікувати, що рішення суду, яким би воно не було, ухвалено неупереджено, виважено та на підставі норм закону.

 Серед інших очікуваних результатів реалізації Комунікаційної стратегії можна назвати:

- підвищення рівня правової обізнаності населення та ЗМІ;

- підвищення рівня зацікавленості громадян, насамперед молодих юристів, у роботі в суді;

- налагодження постійного зв’язку зі ЗМІ з метою оперативного висвітлення діяльності суду;

- формування позитивного іміджу судової влади.

 

 

 

 

Відповідальні за здійснення комунікаційної стратегії:   

   Прес-секретар суду                                                                                 І.В.Захарова                                                                                                           

Контроль і координація комунікаційної діяльності суду:

Керівник апарату Коростенського міськрайонного суду                                    І.І.Слововець